<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.4joomla.org/?fp=2DnOtDT0sxbEm9lHb%2FjAfiIolXuiPd2kpJkAuRqZ50S7MzLKN5eaS0M2moXGvAGNxSuG0QLYHkT8baeL1LSuq9M8ARGWCgThLHTRVAhSQSdLQcVqvPRWqiMo7aF3OFi4m74GoVY8sJP4J%2Buhr%2BW37iIyf6yQdsAWiPe7V%2BlP7BE%3D&prvtof=1BEvKvnm56N%2FIUyZ%2FrpnypsawSSAjOnuIAuS%2Bs5h2Ig%3D&poru=uvHQNHR2TKhKC83N2WZbqW0mFuIc9OguoawkKldk%2FBthPDN6%2B0oJkE3Hw3WuuSL3DsdTXH8pZxmRqxwBJRzXFPeC1FW0ej47HZRhwmIR%2BNjBWBOLooys8PtrRv6sTjsi&">Click here to proceed</a>. </body>

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ биотехнология кафедрасы Қазақстан Республикасында биотехнолог мамандарды даярлауда және биохимия, микробиология жəне микроорганизмдер, өсімдіктер мен жануарлар биотехнологиясы, экологиялық биотехнология, биоинформатика мен экожүйелерді моделдеу саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын белсенді жүргізіп отырған алғашқы жəне қазір таңдағы жалғыз кафедра.

Биотехнология кафедрасын к.б.н., доцент. Кистаубаева А.С. басқарады.

Қазіргі таңда биотехнология кафедрасының ұжымы 12 доктор, 16 ғылым кандидаты, 6 философия докторынан (PhD) тұрады.

Кафедрада мына салалар бойынша ғылыми жұмыстар белсенді жүргізілуде:

1.      Биоэнергетика мен фототрофты микроорганизмдердің биотехнологиясы

2.      Экологиялық биотехнология, биохимия, өсімдіктер физиологиясы

3.      Биоинформатика, геномика, протеомика

4.      Корбанизделген сорбенттердің эффекрентті қасиеттері

5.      Альгология, микробалдырлар негізінде БАЗ

6.      Тағамдық биотехнология

7.      Топырақ микроорганизмдерінің физиологиясы, ластанған жерлердің биоремедиациясы 

8.      Пробиотикалық биотехнология.

 

Жаңалықтар

 

2018 жылдың 1-ақпанында әлФараби атындағы кітапханада атақты композитор, Қазақстанның халық әртісі, ҚР ҰҒА академигі, өнертану ғылымының докторы, профессор Ахмет Қуанұлы Жұбановқа арналған "Өнегелі өмір" сериясының "Ахмет Жұбанов" атты кітаптың тұсау кесері өтті.  

 

 

23 Января 2018 года кафедра биотехнологии факультета биологии и биотехнологии совместно с научными сотрудниками института биологии и биотехнологии растений НЦБ МОН РК провели профориентационную работу «Моя будущая профессия» для студентов 2 курса специальности «5В070100 - Биотехнология». Цель мероприятия: ознакомление с возможностями построения профессиональной карьеры в исследовательских институтах РК; развитие мотивации достижения успеха в профессиональной деятельности.